پمپ برج خنک کننده

انتخاب صحیح پمپ برج خنک کننده و رعایت اصول لوله کشی برج خنک کننده و تجهیزات بسیار مهم می باشد و در صورت طراحی نامناسب مشکلات شدیدی به وجود خواهد آمد

برای انتخاب صحیح و درست پمپ برج خنک کننده باید به دو پارامتر دقت شود :

دبی آب در گردش : مقدار حجم آب در واحد زمان که در مدار برج خنک کننده به چرخش در می آید

مجموع هد آب: اختلاف فشار لازم جهت به جریان انداختن آب داخل مدار برج خنک کننده

H = (L × ۰٫۰۷) + h

L : طول مسیر رفت از كندانسور چیلر تا ورودی برج خنك كن(FT )

h : ارتفاع لوله ورودی برج از تشتك (FT )

روش انتخاب پمپ برج خنک کننده

برای انتخاب پمپ برج خنک کننده در ابتدا باید به کاتالوگ برج خنک کننده مراجعه کنید هر برج خنک کننده جهت فعالیت موثر دارای یک حد مجاز دبی مینیمم و دبی ماکزیمم می باشد.  و ببینید که برای ظرفیت برج خنک کننده چه مقدار دبی اعلام شده است میزان کمتر و یا بیشتر از حد مجاز باعث عدم توزیع مناسب آب و یا خفگی در برج خنک کننده می شود.میزان بار آبی یا water loading در هنگام طراحی برج خنک کننده  تعیین می شود و میزان دبی برج خنک کننده را تعیین می کند.

یک برج خنک کننده با ظرفیت ۱۰۰ تن معمول با اتصالات ورود و خروج ۴ اینچ ، دبی مینیمم تقریبا برابر ۲۵۰ gpm و دبی ماکزیمم برابر ۴۰۰ gpm می باشددر صورتی که از چیلر استفاده می کنید به ازای هر تن تبرید چیلر ۳ gpm دبی در چیلر تراکمی و ۳٫۵ gpm دبی در چیلر حذبی در نظر گرفته می شود

اگر ظرفیت برج خنک کننده انتخاب شده با دبی آب مورد نظر متناسب نیست باید با طراحی لوپ در لوله کشی و تعبیه بای پس دبی مورد نیاز در برج خنک کننده را تأمین کنید.تیم متخصص پرتو تهویه تمام این موارد را برای شما انجام می دهد.

پمپ برج خنک کننده

پمپ برج خنک کننده

 مقدار هد:

مقدار هد و افت فشار آب در سیستم مدار برج خنک کننده : هد برج خنک کننده + هد تجهیزات متصل شده به برج خنک کننده مانند چیلر + هد طولانی ترین مسیر لوله کشی

مقدار هد و افت فشار آب در سیستم چیلر: مقدار طول مسیر رفت از کندانسور تا برج خنک کننده به واحد فوت ضرب در ۰٫۰۷۵ + ارتفاع لوله ورودی برج خنک کننده از تشت به واحد فوت = برابر می شود با هد مورد نیاز به واحد فوت

با دانستن هد و دبی آب می توانید از روی نمودار انتخاب پمپ برج خنک کننده ، پمپ متناسب برج خنک کننده را انتخاب کنید. در این ارتباط نرم افزار های مختلفی هم وجود دارد که می توانید به آن دسترسی داشته باشید و به راحتی پمپ برج خنک کننده مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

 مطالب مرتبط: