دی

دی ۱, ۱۳۹۷
سوخت برج خنک کننده

سوخت برج خنک کننده

 سوخت برج خنک کننده با توجه به صنعتی شدن شهر های مختلف و رشد جمعیت باعث ایجاد نیاز به برق بیشتر میشود، تکنولوژی های تولید انرژی […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۷
برج خنک کننده کراس فلو

برج خنک کننده کراس فلو

برج خنک کننده کراس فلو و برج خنک کننده کانتر فالو برج های خنک کننده بی شک یکی از مهم ترین بخش های مجموعه های صنعتی […]