تیر

تیر ۲۹, ۱۳۹۹

برج خنک کننده تبخیری

برج خنک کننده تبخیری برج خنک کننده تبخیری یا مرطوب یا تردرحقیقت همان برج خنک کننده معمولی است که در آن تبخیر صورت می گیرد و […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۹

کاهش مصرف آب برج خنک کننده

کاهش مصرف آب برج خنک کننده کاهش مصرف آب برج خنک کننده از طریق اقدامات ترکیبی شامل عملیات آبی، نصب سیستم های کنترل دما ، رعایت […]